Lidt om Løkkens historie

busserSelv om Løkken i dag kun har ca. 1.600 indbyggere har byen en lang og spændende historie. Den officielle historie går tilbage til 1678. Da ved man nemlig, at her boede 3 mænd (og sikkert også deres familier). De 3 fiskede sikkert, for ifølge nedskrevne beretninger “havde disse trende ingen Jord i Marken og ingen Kaalgaarde, mesten nerer dennem af Ølsalg og andet”

Det menes at de 3 bosætninger er et ønske fra kongens mand i Hjørring, amtsskriver Mogens Willumsen, for at støtte trafikken mellem Ålborg og Hjørring. Dengang var ingen trygge ved at skulle rejse gennem vildmosen, en farlig færd med røvere og andre ugerningsmænd.

skibe

Trafikken gik derfor over Limfjorden og derfra hurtigst muligt ud mod Jammerbugten, hvorefter man fulgte kysten til Furreby, altså det oprindelige Løkken.

Der ingen tvivl om, at de vejfarne i har draget et lettelsens suk, da de fra stranden ud for Furreby har fået øje på den imponerende facade på Børglum Klosterkirke. Nu var de i sikkerhed.

Fra Børglum har man så fulgt den gamle landevej mod Hjørring.

Allerede 10 år senere ved man fra beretninger at der nu også var sandskuder på stranden, der altså kunne bidrage til indtægterne i det lille samfund.

Befolkningstilvæksten har været langsom i de første år, for hvad skulle man leve af?

fiskereI løbet af 1700-tallet vokser der imidlertid en skudehandel frem. Man skal huske på, at der ikke var havne i Skagen, Frederikshavn og Hirtshals. Behovet for samhandel med Norges voksede, og ved Løkken, så vel som ved de andre handelspladser ved Jammerbugten, kunne de flade sandskuder gå helt ind til kysten ved højvande. Fra Norge kom de jern og tømmer og med tilbage fødevarer i form af korn, smør og saltet kød.

Efterhånden voksede byen, og skudeskipperne og købmændene tjente gode penge, og der opstod mange arbejdspladser i land og til søs.

molen bade

I mange år var Løkken den vigtigste udskibningsplads for trafikken på Norge.

Under Englandskrigen blev trafikken endnu vigtigere, da nordmændene sultede. Trafikken blev nu farlig, for de engelske krigsskibe lå på lur efter sandskuderne.

I 1807 etablerede man et batteri i klitten syd for de nuværende mole, noget der holdt de engelske kanonbåde på afstand. Her var over 100 soldater tilknyttet. Handelen med Norge bevirkede at der blev råd til bedre huse, skipperthuse, købmandsgårde og pakhuse. Mange af disse ses stadig, men er i dag ombygget til forretninger og hoteller.

I sidste halvdel af 1800-tallet overtog havnen i Frederikshavn meget af Løkkens skudehandel, og da Vendsysselbanen, jernbanen mellem Nørresundby og Frederikshavn kom til i 1871 var det sket med skudehandelen. Herefter var fiskeri og den spirende turisme byens indtægtskilder.

stranden

Akkurat som i Hirtshals havde man også i Løkken planer om et regulært havnebyggeri, men i 1929 var det lykkedes Hirtshals at få sin havn færdig.

I Løkken måtte man så nøjes med en læmole der stod færdig i 1929. Molen var nødvendig, for i 1920erne var her mere end 30 fiskekuttere af forskellig størrelse. Mange med 2-3 mands besætning. Tilsammen med de beskæftigede på land, har det altså været en meget stor del af byens befolkning der levede af fiskeriet.